top of page
semah.jpg

Alevi Yolunda Erkan

Kimin kulusun?   >>>   Allah’ın kuluyum
Kimin ümmetisin?   >>>   Peygamber Muhammed Mustafa (a.s) ümmetiyim
Kimin talibisin?   >>>   İmam Ali talibiyim
Kimin neslindensin?   >>>   Adem (a.s) neslindenim
Kimin milletindensin?    >>>   İbrahim Halilullah milletindenim
Atan kim?    >>>   Adem (a.s)
Annen kim?   >>>   Hz. Havva
Kimin dînindensin?   >>>>   Muhammed (a.s) dînindenim
Kimin imanındansın?   >>>>   Aliyyü’l Murteza imanındanım
Kimin topluluğundansın?   >>>>   Gürûh-u Naci topluluğundanım
Ne zamandan beri İslam’sın?   >>>   “Kalu Bela”dan beri
İslam’lığa delîlin nedir?   >>>   Delîlim, kelime-i şehâdet’tir. (Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Resûlullâh, Aliyyûn Veliyyullâh ve Vâsiyü’r Resûlullah)

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page