top of page

Sorular & Cevaplar
Alevilik Hakkında

Cevaplar

Frage 1

Soru 1: Alevilik nedir?

Alevilik İslam'ın özü ve ana kaynağıdır. Barış ve hoşgörünün sembolüdür.

Aleviler, Adem ve Havva'nın yaratıldığı zamandan, Kalu Belu'nun en önemli zamanından, Güruhu Naci'den ve Sit Aleyhisselam`dan ve onlarin geldiği ışık soyundan gelirler. Tüm Evliyalar, Enbiyalar; Gaip Erenler ve peygamberler bu soydan gelmektedir.

Frage 2

Soru 2: Aleviler nereden geliyor?

Soru 3: Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'nin soyu nedir?

Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali, Hazreti İbrahim'in torunlarıdır. Kur'an'da Azari Türkleri olarak adlandırılan soy daha sonra Azerbaycan'a yerleşmiştir. Bazıları Horasan'a ve Nişabur şehrine yerleşti.

Frage3

Soru 4: Peki Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed Arap mı?

Onlar Arap değil. Eğer Arap olsalardı, onlar da Emevilerin ve Kureyşlilerin kafirleri gibi putlara taparlardı.

Araplar bugünkü hac dediğimiz Kâbe'ye, Beytullah'a 365 tane put yerleştirmişler ve putlara tapmışlar. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali bu putlara karşı çıkıp İslam dinini yaymaya çalıştıkları için kafirler savaşlar başlatıp onları öldürmeye çalıştılar.

Peygamber Muhammed kaçarak canını zor kurtardı ve Medine'ye gitti. Bu tarihe Hicret denir. Hazreti Ali ve Haşim oğulları onu takip ederek Medine'ye yerleştiler ve orada İslam'ı yaymaya başladılar.

Frage 4

İslam, Hazreti Adem ve Şit Aleyhisselam zamanından beri var olmuştur. Bu, bütün peygamberlerin bin bir zorluk ve mücadele altında Allah'a giden yoludur. Allah'ın emirlerine sadakatle ve dürüstçe bağlı kalan ve bu yolda canlarını, mallarını ve çocuklarını feda edenlerin yoluna İslam yolu denir. Kaynak, Allah'ın dört kitabı ve İslam tarihidir. Hiçbir Peygamber Arap kökenli değildir, ancak hepsi Allah tarafından acımasız ve zalim Arap kabilelerini doğru yola getirmek için Arap Yarımadası'na gönderilmiştir. Hepsi bu zalim insanlar tarafından acımasızca şehit edildi. İslam'ın yayılması ve yükselmesi esas olarak Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'nin mücadelesi sayesinde olduğu için İslam dininin bu dönemde başladığı imajı verilmektedir.

Soru 5: Muhammed'den önce İslam yok muydu?

Frage5

Alevilikte ibadet gece ve gece yarısından sonra temiz bir topluluk içinde yapılır. Bu Kur'an'ın ve Allah'ın emridir, kimse rahatsız edilmediği sürece sessizlik içinde yapılır.

Soru 6: Alevi ibadeti nasıl yapılır ve kuralları nelerdir?

Frage6
Frage7

Soru 7: Temiz bir toplum ile ne kastedilmektedir?

Temiz bir topluluktan anlaşılan, bu ibadete katılan herkesin içinin ve dışının temiz olmasıdır.

Kimseyi incitmemiş, kızdırmamış, alın teri ve kazancı dışında kul hakkına dokunmamış, harama el uzatmamış, zina yapmamış, kan dökmemiş, kumar bağımlılığı ve zulmü olmayan, içinde Allah sevgisi, hemcinslerine karşı saygı ve hoşgörü taşıyan ve herkesin insan haklarına saygılı olan kişiler bu ibadete katılabilir.

Küçük düşürücü, incitici, utanç verici veya onur kırıcı bir suç işlememişlerse, hafif suçlar işlemiş olanlar da kabul edilir.
Önce Allah'ın Divanı dediğimiz yere gelir ve suçunu açıkça ifade eder. Bir veya daha fazla şikayetçi ortaya çıktığında, Divan'a gelirler, endişelerini dile getirirler ve her iki taraf da dinlenir. Orada bulunan insanlar yargıç ve savcı rollerini üstlenirler. İnsanlar yargılar. Hak sahibi tatmin olduktan ve kabul ettikten sonra iki taraf uzlaştırılır. İlgili tarafların birbirlerini kardeşçe kucaklaması ve sanığın bir daha aynı suçu işlememesi şartıyla halk ve hak sahibi tarafından affedilir. Aynı suçu tekrar işlerse, suçun ağırlığına göre birkaç ay veya yıl boyunca kamusal ibadete katılamama cezası ile cezalandırılır. Bu ceza sırasında hiç kimse selam vermez veya o kişinin selamını kabul etmez. Komşuluk, arkadaşlık ve yakınlık ilişkileri en aza indirilir. Bir bakıma bu kişi insanların gözünde teşhir edilir ve artık kimseyi incitmemesi ve insanlık kurallarının dışına çıkmaması için sevgi ambargosuna tabi tutulur. Bu bir tür ruhani cezadır.

Soru 8: Hafif suçları olan kişiler de bu hizmete katılabilir mi?

Frage 8

Alevilik diğer dinler ve mezhepler arasında ayrım yapmaz. Tanrı'nın yasası ve kuralı birdir. Dürüstlük, hoşgörü ve barışçıl insan haklarına saygı ilkelerine sahiptir. Bu bir trafik kuralı gibidir. Dünyanın neresinde olursanız olun, din kuralları trafik kuralları ile aynıdır. Bütün peygamberler insanları aydınlatmış, temiz toplum ve ahlak eğitiminin kurallarını Allah'tan almış ve ümmetlerine aktarmışlardır.

Soru 9: Aleviliğin diğer dinlere veya mezheplere karşı tutumu nedir?

Frage9
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page