top of page
ali.jpg

Pozisyon & Hedefler

A. A. H. B. V. Augsburg ve çevresinde Alevi-Bektaşi dini öğretisini temsil eder ve kendisini dini bir cemaat olarak görür. Alevi-Bektaşi dini öğretisinin ve kültürünün geliştirilmesine ve tanıtılmasına kendini adamıştır. A. A. H. B. V. siyasi bir kurum değildir ve herhangi bir siyasi partiye bağlı değildir. Siyasi olarak tarafsız bir dernektir. A. A. H. B. V.'nin amacı, Alevi dini kimliğini ve kültürünü koruyarak Alevileri Alman toplumuna entegre etmektir. Dernek, inancın içeriğini ve tüm kültürel geleneği dış dünyaya tanıtmak için çaba göstermektedir. A. A. H. B. V. faaliyetlerini barışçıl bir şekilde yürütür ve evrensel insan haklarına aykırı olmadıkları sürece insan haklarına ve Almanya'daki yasalara bağlıdır. Dernek, özellikle insan varlığının dokunulmaz onuruna ve kadın ve erkeklerin eşit haklarına bağlıdır. A. A. H. B. V., inşasında kadın faaliyetlerini teşvik eder ve kadınların özgürce örgütlenmesini savunur. Dernek ayrıca gençleri sosyal sektörde faydalı birer birey olmaları için teşvik etmektedir.

DERNEĞIMIZ

Dernek A. A. H. B. V., değiştirilmiş şekliyle Alman Vergi Kanunu'nun (§§ 51 ff. AO) "vergi ayrıcalıklı amaçlar" bölümü anlamında münhasıran ve doğrudan hayırsever amaçlar gütmektedir. Dernek özverili bir şekilde faaliyet göstermektedir. Kendi ekonomik amaçlarının peşinden gitmez. Derneğin fonları sadece Tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir. Üyeler, birliğin fonlarından ne doğrudan ne de dolaylı olarak fayda sağlayabilir. Hiç kimse, Derneğin amacına yabancı harcamalarla veya orantısız derecede yüksek ücretlerle kayırılamaz. Üyeler, Dernekten ayrıldıktan sonra Derneğin varlıkları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Derneğin feshedilmesi halinde, Derneğin mal varlığı ve mevcut bilgi materyali, bunları doğrudan ve münhasıran kar amacı gütmeyen amaçlar için kullanacak olan Alevi eğitim ve bilimsel araştırma enstitülerine verilecektir. Üyelerin verileri yok edilecektir.

Dernek, görevlerini üyelik aidatları, bağışlar ve diğer katkılarla finanse etmektedir.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page