top of page

EHLİBEYT

Ehlibeyt müminlerin, müslümlerin tutunacağı daldır... Bu dala tutunmayanlar Yüce Alla-u Teala´dan asla medet beklememelidirler. İslamiyetin kurucu ve yücelticileri sadece Ehlibeyt ve mensuplarıdır. İslam dinine gerçekten Kur´an-ı Kerim çerçevesinde uymak sadece Ehlibeyt´i sevmek ile ve Ehlibeyt´in kendi kanlarıyla çizmiş oldukları Hakk ve hakikat yoluna uymakla mümkündür. ´Hz. Allah´ın Kur´an-ı Azimi şanı ve şura suresi 23. ayetinde benim Ehlibeyt´im Allah´a tutunacağınız Kudret nuru ve Allah´ın sağlam ipidir. Her kim Allah´a ulaşmak istiyorsa Hz. Ehlibeyt´ime sıkıca tutunsun, Ehlibeyt´imin emirlerinden dışarı çıkmasın, Ehlibeyt’im ve Kur´an´ım bir bütündür. Sizlere iki kustal emanet bırakıyorum; biri Allah´ın kelamı Kur´an-ı Kerim, diğeri Allah´ın Hücceti Kudret nurundan yaratmış olduğum Ehlibeyt´imdir´. Ehlibeyt´e gönül verip bağlanmayan bir insan, bırak cennete girmeyi, cehennem bile ona bir saray kadar mükafat sayılır. Ehlibeyt´e sırt çevirenler Allah´ın düşmanı olduğunu bilmelidirler. Mevlana Hazret´lerinin dediği gibi; ´İslamiyet´in ayıbı yoktur, İslamiyet´i kendi amellerine alet edenlerin ayıplarını görmeliyiz´. İslamiyeti kendi emeline uydurarak Ehlibeyt´in haklarını hasır altı edenler, o günden bu güne kadar aynı ziyniyet doğrultusunda Kur´an´nın ilkelerini çiğneyip, Kur´an-ı Kerim kendilerine göre düzenleyenler elbette ki Arasat meydanın da bunun acısını çok feci bir şekilde çekecek ve hep lanet ile anılacaklardır. Ehlibeyt, hayatımızın vaz geçilemez gerçeğidir. Yıllar boyunca türlü acılar çekmiş olan erenlerimiz, evliyalarımız, pirlerimiz, gaib erenlerimiz hep bu Hakk ve hakikat yolu için mücadele vermiştir.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page