top of page
Frage 1

1: Karınca Duası

Rahman ve Rahim olan Allah´ın adı ile Ey Cebrail´in, Mikail´in, İsrafil´in, Azrail´in ve Cibril´in, İbrahim´in İsmail´in, İshak ve Yakub´un  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hakk ve yegâne Melik olan Allah´tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed  Allah’ın Elçisidir ve Hz. Ali onun Halifesidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden Ehlibeytin hürmeti hakkı için, İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitleri, esirleri hürmeti hakkı için, Sakina Ana, Seyit Ali Hüseyin hakkı için, erenler evliyalar hürmeti hakkı için, Hz. Hünkar´ımız hürmeti hakkı için, 124 bin peygamberlerimizin hürmeti hakkı için bizi helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyoruz, senin rahmetin ile ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah eyvallah, nefes Pir´dendir.

Allah´ım Muhakkak ki Sen, kullarının sana kulluk etmelerini ferman buyurdun ve dua yapmalarını emredip, kabul etmeyi taahhüt ettin.

O halde Ey Rabbim! Yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım, izzetin hürmeti hakkı için dualarımı kabul eyle ve isteklerime beni ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme.

Beni ve sevdiklerimi insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan sen koru, sen sakla sen bekle.

Allah'ım! senin her şeyi kuşatan rahmetinin, önünde her şeyin boyun eğdiği gücünün, her şeye galip gelen ve her şeyi kaplayan azametinin, önünde hiç bir şeyin duramadığı izzetinin, her şeyin üstünde olan saltanatının, her şey yok olduktan sonra da baki kalan veçhinin, her yeri dolduran isimlerinin, her şeyi kuşatan ilminin  ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hürmetine divanına durdum ve sana yalvarıyorum.

Ey Nur, Ey ilklerin ilki ve sonların sonu! Bedbahtlıklara yol açan, nimetlerini değiştiren, dualarımın kabulünü engelleyen, Belaların inmesine sebep olan günahlarımı affet. işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Birdaha bu hataları günahları işlemeyeceğime sana ikrar veriyorum.

Ey İlahım! İşlediğim kusurlardan dolayı özür dileyerek, pişman ve perişanlık içerisinde aff ve mağfiretini ümit ediyorum, tövbe ediyorum.

Ey Allahım! Mazeretimi kabul eyle ve bu dehşetli perişanlığıma acı, (heva ve heves) zincirlerinden beni kurtar. Kendisiyle her şeyi takdir ettiğin kudretinin, hükmünle kesinleştirdiğin her şeye galip gelen kaza ve kaderinin hürmetine, işlediğim bütün suçları ve günahları affet.

Allah'ım ! Ben zikrinle sana yaklaşmak istiyor ve Ehlibeyt´inin hürmetine senden şefaat diliyorum.

Cömertliğin hürmetine beni kendine yaklaştırmanı niyaz ediyorum. Şükrünü yerine getirmeyi bana nasip kılmanı ve Zikrini bana ilham etmeni istiyorum.

Allah'ım ! İtaatkâr, alçak gönüllü ve zelil bir dille senden; Bana, aileme ve sevdiklerime merhamet etmeni, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum.

Allah'ım! Senin saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Kudretin her yerde geçerlidir.

Senden başka günahlarımı bağışlayacak; kabahatlerimi örtecek; kötü amelimi iyiye dönüştürecek birini bulamam.

Senden başka ilah yoktur; sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın; sana hamdu senalar ve sonsuz şükürler olsun. Ehlibeyt´ine sonsuz salat ve selamlar olsun.

Ey Allah'ım! Ey Mevlam!  nice belaları benden geri çevirdin; nice hatalardan beni korudun;

nice hoşa gitmeyen şeyleri benden uzaklaştırdın; layık olmadığım halde üzerime nice güzel övgüler yağdırdın şükürler olsun.

Ey Efendim! İzzetinin hürmetine; Kötü amellerimi, dualarımın kabulüne engel kılma,

Allah'ım! İzzetin hakkı için bana ve aileme, sevdiklerime karşı merhametli ol. Bütün işlerimde yardımcı ve kolaylaştırıcı ol. Hastalıklardan, görünür görünmez kazalardan belalardan, zarar ve ziyanlardan, şeytanın şerrinden, iblisin vesveselerinden, yaramaz erkek ve kadınların şerrinden uzak eyle ve sen koru.

Ey ariflerin en yüce arzusu! Ey medet dileyenlerin imdadına yetişen! Ey sadık yüreklerin dostu! ey alemlerin ilahı!

Lütfettiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan nasibimi artır, affettiğin günahlardan veya örttüğün hatalardan payımı çoğalt.

Ey varlığımı elinde tutan! zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! Hakkın, en yüce sıfatların ve isimlerinin hürmetine senden dileğim şudur:

Gece ve gündüzlerimi zikrinle mamur eyle, beni kendi hizmetine al, amellerimi katında kabul buyur; öyle ki, artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün ömrüm senin hizmetinde geçsin. İçimde yer alan nefsimle savaşı bana kayıp ettirme, onun ile savaşabilmem için sadece sana yönele bilmem için nefsimden beni uzak eyle.

Ey Rabbim, ey güvenip dayandığım ve kendisine halimi şikayet ettiğim Allahım !

Uzuvlarıma Sana hizmet için kuvvet ver! Sana yönelmek için kalbime güç ve sebat ver!

Sana gönül verenler arasında senin yakınlığına müştak olayım, ihlas sahibi insanlar gibi Sana yakınlaşayım.

Allah'ım! Bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır, bana tuzak kuran kimseye tuzak kur.

Beni, katında nasibi en güzel olan kullarından kıl, Beni kendine ve huzuruna en yakın olanlardan eyle, Gerçekten bunları elde etmek ancak senin lütuf ve kereminle gerçekleşir.

Cömertliğin hürmetine bana cömert davran ve yüceliğinin hürmetine bana nazar eyle (Allahım)

Rahmetin hürmetine beni koru ve dilimi zikrine düşkün kıl.

Kalbimi, muhabbetinin tutsağı eyle!

Dualarımı güzel bir şekilde kabul etmekle beni kendine minnettar eyle!

Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet!

Ey Allahım! Duadan başka elinde hiçbir şeyi olmayan beni affet! Muhakkak ki Sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan!

Ey diri, ey kayyum! Göklerin ve yerin kendisiyle ışıklandığı ismin hürmetine, öncekilerle sonrakileri kendisiyle ıslah ettiğin isminin hakkı için senden istiyorum. Ey her diriden önce diri. her diriden sonra diri. hiçbir diri olmadığı zaman diri olan. Ey ölüleri dirilten. dirileri öldüren. kendisinden başka ilâh olmayan diri!

Sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana acı, merhamet et.

Ey nimetleri tamamlayıp yayan, zorlukları defeden, karanlıklarda dehşete kapılanların nuru! Hz. Ehlibeyt’ine sonsuz salat eyle ve bana da onların yüzü suyu hürmetine yardım eyle.

Ey yüce nurun Rabb’i! - yüksek kürsünün - kaynayan denizin - Tevrat, İncil ve Zebur’u indiren! -Ey gölgenin ve sıcak -güneşin-  yüce Kur’an’ın–Ehlibeyt´in Rabbi, ey mukarreb meleklerin, peygamber ve elçilerin Rabb’i!

Kerim ismin hürmetine, her şeyi nurlandıran yüzünün nuru ve kadim mülkünün hürmetine senden dilegim, bugünün sabahında ve yaşadığım sürece Ehlibeyt´imin üzerimdeki akdini ve biatini yeniliyorum. Hiçbir zaman onlardan vazgeçmeyeceğim ve onları zail etmeyeceğim. Allah’ım! Beni onların aşıklarından ve yardımcılarından, onları savunanlardan eyle, onlarin hacetlerini yerine getirmeye koşanlardan, emirlerine itaat edenlerden, onların isteği doğrultusunda diğerlerinden öne geçenlerden ve huzurunda şahadete erişenlerden eyle.

Ey Rabbim ! Ehlibeyt´in katarından, didarından beni asla ayırma, Ben biliyorum ki sana dümdüz gelen yol Ehlibeyt´in yoludur. Ben biliyorum ki Ehlibeyt´in eteğinden tutmayan sana asla ulaşamayacaktır. Ben biliyorum ki Ehlibeyt´in gemisine binmeyen kurtuluşa asla varamayacaktır. O yüzden ey Rabbim beni onlara hizmetten geri eyleme, onlara hizmet sana hizmettir. Bir karınca misali yollarında hizmet nasip eyle, biliyorum ki onlara itaat sana itaattır.

Ey Allah’ım! Ehlibeyt´imin değerli yüzünü ve beğenilmiş parlaklığı bana göster. Onlara bir bakışla gözüme -nur ve ebediyet- sürmesi sür. Sana gelen Hakk yolunu genişlet, beni onların sana gelen hüccetli yolunda yürüt.

Ey Allah´im Sen buyurdun ki -senin sözün haktır-: “Karada ve denizde insanların ellerinin kazandığı fesat zuhur etti, insanlar yoldan çıktı” Allah’ım! O halde her batıla karşı zafere ulaşması ve onu yırtması -yok etmesi-, hakkı sabit kılması ve ayakta tutması için senin velin ve senin Ehlibeyt´ini bize göster. Ehlibeyt´i zulme uğrayan kullarının sığınağı ve yardımcısı kıl. İmam Hüseyin´in Kervanında, İslam bayrağının altında toplanmayı bize nasip et.

Allah’ım! bizleri zalimlerin kötülüklerinden koruduğun kimselerden kıl. Bizleri senin davetini izleyenleri görmekle sevindir. Ey merhametlilerin en merhametlisi, muhaliflerin uzak gördüğü, bizim ise yakın gördüğümüz zuhurunu çabuklaştır; İmam Mehti efendimizi tez zamanda gönder.

Allah´ım Ben sana yüz dönenlerdenim, beni çıktığım bu yolda mahçup eyleme. Ruzi mahşer günü benden ötürü Ehlibey´imi senin huzurunda mahçup eyleme. Beni sevdiklerim ile, çocuklarım ile, işlerim ile sınav eyleme. Taşıyamayacağım yükleri bana yükleme, ben senin seçkin sevdiklerin gibi güçlü değilim. Beni gücümün yettiğince yapacağım hizmetlerim ile sınav eyle yarabbim. Ben senin aciz, cahil ve bilgisiz kulunum. Beni yolunda bir can kabul eyle senden gayrısına muhtaç eyleme. Senin herşeye gücün yeter sana sığınıyorum Rabbim.

Rahmeti bol Allah'ım, Sana sonsuz şükürler olsun ve Ehlibeyt´ine, Peygamber’ine ve Ehlibeyt´inin pak soyundan gelen İmamlarımıza sonsuz salat ve hamdu senalar  olsun Allah Allah.

Frage 2

2: Bağışlanma Duası

3. Müminlerin Günlük Duasi (Ali Sefa Dede)

Bismillahirahmanirrahıym.

Rahman ve rahim olan Allah´ın adı ile sana ibadetime başlıyorum denerek, Cenabı Hakk- ın Kudret divana durur. O divanda 3 defa ´ihlas suresini´ okur; Bismillahirahmanirrahıym Kul hüvallahü ehad allahüssamed lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad´.

 

Cenabı Hakk´ın divanında bulunan Hz. Velayet nurumuz Şah-ı Merdan Emirülmü´minin İmam-ı Ali´nin adına, onun divanı derğahında niyet edilir. O Velayet mülkünün sahibinin divanında da 3 defa ´Ayetel Kürsü´ okunur: Bismillahirahmanirrahıym. Allahü la ilahe illa, Hüve-el hayyülkayümü, La te´huzühü sinetün, Ve la nevmün lehu ma fiyssemavati, Ve mafiyl´ardı, Menzelleziy yeşfe´u, İn dehu illa biiznihi ya´lemü, Ma beyne eydiyhim, Ve ma halfehüm, Ve la yuhiytüne bişey´in min´ilmihi, İlla bima şae, Vesi´a kürsiyyühüssemavati vel´arda, ve la yeüdühu hıfzuhüma, Ve hüvel ´Aliyyül ´aziymü.

 

Cenabı Hakk´ın Hidayet nuru Hz. Fatıma-tı Zehra Anne´mizin adına onun divanı derğahında 3 defa ´Fatiha süresi (Elham suresi)´ okunur; Bismillahirahmanirrahıym. Elhamdü lillahi Rabbi´l-´Alemiyn. Errahmanirrahiym. Maliki yevmiddiyn. İyyake na´büdü, ve iyyake neste´ıyn. İhdinassıratalmüstakiym. Sıratalleziyne en´amte aleyhim ğayrilmağdubi ´aleyhim veladdalliyn.

 

İki cihan selveri Hz. Nübüvvet nurumuz Muhammed Mustafa´nın divanına durulur, orda da ´Bakara suresi 1. ayetten 8. Ayete´ kadar olan bölüm 3 defa okunur; Bismillahirahmanirahıym. Elif lam miym. Zalikel kitabü, la reybe fiyhi, hüden lilmüttekıyn. Elleziyne yü´minüne bilğaybi, ve yükıymünessalate, ve mimma rezaknahüm yünfiküne. Velleziyne yü´minüne bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike, ve bil´ahıreti hüm yukınüen. Ülaike ´ala hüden min rabbihim ve ülaike hümülmüflihüne. İnnelleziyne keferü sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm la yü´minüne. Hatemallahü´ala kulübihim ve ´ala sem´ihim ve ´ala ebsarihim ğışavetün, ve lehüm ´azabün ´azıymün.

 

İnayet nurumuz İmam Hasan´ı Müctaba´nın divanına durulur. Orda da 3 defa ´Nasr süresi´ okunur; ´Bismillahirahmanirrahıym. İza cae nasrullahi vel feth(u). Ve raeytennase yedhulünefi dinillahi efvace. Fe sebbih bihamdi rabbikevestağfirhü. İnnehü kane tevvaba´.

 

Sonra Cenabı Hakk´ın Kudret nurunu, Velayet nurunu, Hidayet nurunu, Nübüvvet nurunu, İnayet nurunu ve Rahmet nurunu ve bir fiil cümle nurları bağrında toplayan cümle melek ve feriştahların önünde saygı ile eğilerek tefaf eyledikleri, şehitler serdarı Hz. İmam-ı Hüseyin- in divanı derğahına yüzler sürülerek şehitler divanın da dara durulur.

Hz. Hüseyin´in divanı derğahında ´Ali İmran süresi 16. ayetten başlıyarak 20. Ayete´ kadar tüm Kerbela şehitlerimiz adına, bu ayet 3 defa okunur; Bismillahirahmanirahıym. Elleziyne yükülüne rabbena innena amenna fagfirlena zünübena ve kına´azabennari. Essabiriyne, vessadikıyne velkanitiyne, velmünfikıyne, vel müstagfiriyne bil´eshari. Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve velmelaiketü ve ülül´ılmi kaimen bilkıstı, la ilahe illa hüvel ´aziyzülhakiymü. İnneddiyne ´ındallahil´islamü, ve mahtelefelleziyne ütülkitabe illa min ba´di ma caehümül´ılmü bağyen beynehüm, ve men yekfür biayatillahi feinnallahe seriy´ulhisabi.

 

Sonra Hz. İmamet nurlarımız 12 İmam´ların divanına varılır.

12 İmam´larımız;

Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. Şah-ı Merdan Aliyül Veliyul- lah a.s.,

Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Hasan´ı Müctaba a.s., Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Hüseyin a.s., Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Zeynel Abidin a.s., Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Muhammet Bakır a.s., Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Caferi Sadık a.s., Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Musa´yı Kazım a.s., Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Aliyül Rıza a.s.,

Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Muhammed Taki a.s., Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Aliyül Naki a.s., Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. İmam Hasan-el Askeri a.s. ve Allahümme salli Ala Seyyidine bi Hakkın nur Cemali Hz. Kaim Hz. İmam Muhammed Mehdi a.s. sahibi zaman kutbi devran tamamı 12 İmam´lar rahmetle anılır ve 12 İmamlarımızın her birinin mübarek isimleri için bir defa ´İhlas suresi´ ve bir defa da ´Fatiha süresi´ okunur.

 

Onlardan sonra Kerbela esirlerimizin ve Kerbela´da kafir yezitlerin ellerine esir düşen annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin, ninelerimizin kundaktaki bebelerimizin ruhları için 15 defa ´Kevser süresi´ okunur;

´Bismillahirahmanirrahıym. İnna a’taynakel-kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel ebter´.

 

Sonra Kerbela´da lanet yezitlerin eline esir düşen, Hz. İmam-ı Hüseyin´in iki yavrusunu, zalim yezit tarafından kostantina kıralına gönderilmişti.

Yezit: ´Ben Hz. Muhammed Ali´nin soyunu dünyadan kaldırdım ve onları kuzu gibi boğaz- ladım. Elim de tutsak bulunan iki esir bebelerini de sana gönderiyorum, onları da sen öldür de hep beraber Hakk, Muammed, Ali soyunu dünyadan kaldırmış olalım´ demişti.

O sabu, masum yavrular Kerbela´dan sonrada esir düşüp de İstanbul´a kostantina kıralının zindanlarına atılıp orda şehit oluncaya kadar ağızlarına bir yudum su değmeden o karanlık zindanlarda bin bir korku içinde şehit olup gitmişlerdir (Türbeleri İstanbul Koca Mustafa Paşa son durak Sünbül Baba camisi avlusundadır). O masum yavrularımızın divanı derğa- hında da 3´er defa Nas ve Felak süreleri okunur;

´Bismillahirahmanirrahıym.  Kul e´uzü birabbinnasi. Melikinnasi. İlahinnas. Min şerrilvesvasilhannas. Ellezi yüvesvisü fi sudürinnasi. Minelcinneti vennas.

 

Bismillahirahmanirrahıym. Kul eüzü birabbilfelak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza vekab. Ve min şerrinneffasati fil´ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

okumalıyız.

 

Sonra tüm yaratılan 18 bin alemlerin niyetine; Hz. Allah´ın sadakatli kullarının, Hz. Muhammed Mustafa´nın sadakatli ümmetlerinin, Hz. Şah-ı Merdan İmam-ı Ali´nin sadakatli taliplerinin, Hz. Ehlibeyt´in sadakatli muhiplerinin, Hz. 12 İmam´lara sadakatli yar, Hz. İmam-ı Hüseyin´e ve Kerbala şehitlerimize sadakatli dostlarımız adına 3 defa ´ihlas´ 3 defa da ´Fatiha Suresi´ okunur.

İsimlerini zikir ettiğimiz canlarımız için, Anadolu´ya, Hz. Ehlibeyt´in ve Hakk´ın davasını taşıyan Hz. Hünkar Hacı Bektaş-i Veli efendimizin, 88 bin Rum erenlerinin, 99 bin Horasan pirlerinin 100 bin Gaib erenlerinin ruhları için de 3 defa ´ihlas´ 3 defa da ´Fatiha Suresi´ okunur.

Bütün bu isimlerini saydığımız nebilerin ruhları için; Bismillahirahmanirrahıym. Makane, Muhammedin, Eba ahadin, min ricaliküm, Velakin Resulullah ve Hatemenne beyyine ve kan Allah-u bi küllü şeyin Alima. Sadakallahül Aliyül Azim Amenne ve Ementü Billahir Kerim Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesufune ve selamün Aliel mürseline ve Alihim vel hamdü lillahi Rabbil alemine lil fatiha Hz. Ehlibeyt´e selavatı şerife verilir; Bismillahirahmanirrahıym. Allahümme salli ala Seyyidine Muhammedin ve ala Ali Seyyidine Muhammedin kema salleyte ala İbrahiyme ve ala Ali İbrahiyme inneke hamiydün meciyd.

Bismillahirahmanirrahıym. Allahümme barik ala Seyiddine Muhammedin ve ala Ali Seyyidine Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala Ali İbrahim İnneke hamidün mecid.

 

Hak la ilahe ille Allah, Hak birsin Muhammeden Resulullah. Muhammed´e selavat, sella Aliyle Seyyidin, nurunan Muhammed. Allahümme salli ala seyyidine Muham- med ve ala Ali seyyidine Muhammed vel Fatıma, vel Hasan, vel Hüseyin vel Ali esha- bı evladı ecmain.

Aliyün Veli yullah, Veliyün Ali yullah, Hüvel evveli, vel Ahiri, Hüvel Zahiri, Hüvel Batını ve Hüvel bi küllü şeyin Ali yül azim.

 

Bu duaların bitiminden sonra aşağıdaki duaya devam edilir.

 

Ey yerleri, gökleri ve 18 bin alemleri Hz. Kudret nuru Ehlibeyt´in hürmeti hakkı için yaratan yüce Tanrı´m, önce sana sonsuz şükürler ve hamdu senalar olsun ki bizleri kendine kul olarak kabul eyledin ve senin divanı derğahında dua yapmamıza izin verdin. Sana ömrü- müz boyu her alıp vermiş olduğumuz nefesimizin sayısınca, milyarlarca defa sonsuz şükürler ve hamdu senalar olsun.

Ehlibeyt´ine sonsuz salat ve selamlar olsun ki, bizleri ahır zaman Peygamber´imiz iki cihan serveri Hz. Nübüvvet nurumuz Muhammed Mustafa´ya ümmet, Velayet nurumuz arşın kürsün levhin kalemin, 18 bin alemlerin Velayet mülkünün sahibi, şehitlerin atası, şehit Emirülmü´minin, Hz. Haydar´ı Kerrar, Ebul Turab, Şah-ı Merdan İmam-ı Ali Murtaza´ya talip, Kur´an-ı Natık Hz. Hidayet nurumuz Fatıma-tı Zehra´ya yol evladı, İnayet nurumuz şehitler öncüsü İmam-ı Hasanı Mücteba´ya muhip, şehitler serdarı arşın kürsün levhin kalemin 18 bin alemlerin saygı ile önünde kıyam ettiği, Rahmet nurumuz Şah İmam-ı Hüseyin´i Deşti Kerbela´ya dost, İmamet nurumuz 12 İmam´lara yar, 124 bin Peygamber- lerimize ve dört büyük Hakk kitaba taraftar olarak kabul edip, bizleri bu güzel ve ulu yolumuzdan kendine sadık kul kabul kılarak, seni sevenlerin sevgisini kalplerimize verdiğin için sana ne kadar şükretsek azdır, sana sonsuz şükürler olsun.

 

Bu okumuş olduğumuz Kur´an´lardan, yapmış olduğumuz secdelerden, durmuş olduğu- muz darlardan, vermiş olduğumuz hizmetlerden, yedirmiş olduğumuz lokmalardan dolayı hasıl olan bu sevabları, Ya Rabb senin bizzat kendi Kudret nurundan yaratmış olduğun Hz. Ehlibeyt´ten olan Velayet nurumuz Şah-ı Merdan İmam-ı Ali (a.s.) efendimizin, Hidayet nurumuz şehitler annesi şehit Fatıma-tı Zehra (a.s.) Anne´mizin, Nübüvvet nurumuz iki cihan selveri Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin, İnayet nurumuz İmam-ı Hasan-ı Mücdeba (a.s.) efendimizin, Rahmet nurumuz şehitler serdarı Şah İmam-ı Hüseyin Deşti Kerbela (a.s.) efendimizin, senin rahmetin İmamet nurlarımız 12 İmam´larımızın, 14 Masu- mu Pak´larımızın, 17 Kemer Best´lerimizin, Kırklar´ımızın, Kerbela şehitlerimizin, Kerbela esirlerimizin, Kerbela´da esir düşüp İstanbul´da şehit olan İmam-ı Hüseyin´in her iki yavrusu Seyit Ali Hüseyin ve Sakine Anne´mizin mübarek ruhlarına hediye eyledik Sen kabul ve makbul eyle ya Rabbi.

Ayrıca Şehitler serdarı Hz. İmam-ı Hüseyin´imizin, Ali Askar´ımızın, Ali Ekber´imizin, Abdullah´ımızın, Kasım´ımızın, Celal Abbas´ımızın, Hür şehidimizin, Habib´imizin, Vahab- ımızın ve Kerbela´da şehit düşen 73 şehidi şuhadalarımızın, Düldül´ümüzün, Zülcenah- ımızın, Ukap´ımızın mübarek ruhlarına da hediye eyledik Sen kabul ve makbul eyle ya Rabbi.

Kerbela´da esir düşen Zeynep Anne´mizin, İmam Zeynel Abidin canımızın, Sakine Anne´mizin, Seyit Ali Hüseyin canımızın, Şehriban-u Anne´mizin, Şirin Anne´mizin ve Kerbela olayından sonra mateme gelen Ümmü Gülsüm Anne´mizin, Asye Anne´mizin, Kadıncık Anne´mizin, Meryem Anne´mizin, Sara Anne´mizin, Haticeti Kübra Anne´mizin, Fatıma-tı Zehra Anne´mizin, Güruhu Naci Anne´mizin ve cemiy cümle canlarımızın mübarek ruhlarına da hediye eyledik Sen kabul ve makbul eyle ya Rabbi.

 

Küfe´de şehit düşen Müslüm Akil´e, onun şehit düşen iki masum yavrusu İbrahim ve Muhammed´e, Hani´ye, Meşhur´a, Tavva hanıma, Muhammed Kesir´e, Kayıs´a, Ahmedi Muhtar´a, Ahmedi Zemci´ye, 7 oğlunun başını İmam Hüseyin için şehit veren Keşiş canımıza ve oğullarına, Hz. Hamza´ya, Caferi Teyyar´a nice isimsiz şehitlerimize, Hz. pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-i Veliyyullaha, Pir Sultan Abdal´a, Güvenç Abdal´a, Hüseyin Gazi´ye, Koçubaba´ya, Haydar Sultan´a, Hasan dede´ye, dili kesilerek asılan Hasan Hüseyin canımıza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e ve Anadolu´nun her karış toprağında yatan tüm şehitlerimize yüce Tanrı´mızdan sonsuz rahmetler diliyoruz.

Ayrıca Hz. 3´ler, 5´ler, 7´ler, 12 İmam´lar, 14 Masumu Paklar´lar, 17 Kemer Besler´in, 40´ların, tüm kayıp erenlerin, Peygamber´lerin, meleklerin, feriştahların, ruhlar aleminden gelip de bizlerle Hakk, Muhammed, Ali ve Ehlibeyt darına duran rahmete müstahak olan bütün canlarımızın, annelerimizin, atalarımızın, dedelerimizin ve tüm ecdatlarımızın ellerimizden lokma, dillerimizden rahmet uman ve bekliyen tüm canlarımızın da ruhlarına da hediye eyledik Sen kabul ve makbul eyle ya Rabbi.

Bu isimlerini zikir ettiğimiz canlarımızın hatırı hürmeti hakkı için, senin rahametin sonsuz- dur, biz aciz ve beşer kullarız, işimiz gücümüz hata etmektir, bilerek bilmeyerek günah işlemektir. Şimdiye kadar yaptığımız hatalarımıza ve günahlarımıza pişman olduk ve tövbeye geldik, tövbe ediyoruz. Bir daha bu suçları asla ve asla işlemeyeceğimize, tekrar aynı hataları tekrarlayıp verdiğimiz ikrarımızı bozmayacağımıza sana ikrar ve söz veriyo- ruz.

Özümüz darda, yüzümüz yerde, başımız secde de, canımız Sende, kalbimiz Velayet nuru Şah-ı Merdan İmam-ı Ali de, gönlümüz Hidayet nurumuz Fatıma-tı Zehra Anne de, sinemiz Nübüvvet nuru Hz. Muhammed Mustafa da, yüreklerimiz İmam-ı Hasan´ı Müctaba da, bağrımız Şah İmam-ı Hüseyini Deşti Kerbela da, ruhlarımız 12 İmam´ların nurunda mihmandır. Gönlümüz her zaman, her yerde seninle beraberdir. Ya Rabb izzeti cellalin hürmeti hakkı için af eyle tüm günahlarımızı afı mafiret eyle. Ölenlerimize sonsuz rahmet, duranlarımıza sağlık selamet, hastalarımıza acil şifalar, dertlilerimize derman, hasret çeken kullarını hasretlerine, bizleri de güle güle Ehlibeyt´imize kavuştur. Dert verip derman arattırma, dertlerimize derman borçlarımıza eda nasip eyle.

 

Ya Rabb bizleri arsızdan, nursuzdan, ikrarsızdan, rehbersizden, pirsizden uzak eyle. Cemiy cümle has kullarınla biz sana sadaketli kullarını, Hz. Şah-ı Merdan İmam-ı Ali´ye sadakatli taliplerin ile, Hz. Muhammed Mustafa´ya sadakatli ümmetlerin ile, Ehlibeyt´e sadakatli muhip, 12 İmam´lara sadakatli yar, Kerbela şehitlerimize sadakatli dostlarımızla birlikte eyle. Cemiy cümlemizi zalimlerin zulmünden, mazlumların ahından, dağların hış- mından, beylerin zulmünden, şeytanların şerrinden, iblislerin vesvesesinden, yaramaz erkek ve kadınların şerrinden, cehennem azabından, kabir karanlığından, kabir azabından, kıyamet tufanından, kıyamet afatlarından, depremlerden, sellerden, yangınlardan, savaş- lardan, görünür görünmez kazalardan, belalardan, günahlardan, bühtanlardan, haramlar- dan, zinalardan ve cemiy cümle kötülüklerden, kemliklerden nefsi amarası şerrinden, dünya damahından cemiy cümlemizi Sen sakla, Sen bekle, Sen koru ya Rabb. Bu tehlike- lerden Ehlibeyt´in izzeti hürmetine sana sığınıyoruz, Sen bizleri ve sevdiklerimizi bu tehlikelerden koru ya Rabb, bizleri bu tehlikelerden uzak eyle.

 

Kalplerimizi Velayet nurumuz Şah-ı Merdan İmam-ı Hz. Ali´nin Velayet nuruyla, gönülleri- mizi Hidayet nurumuz Hz. Fatıma-tı Zehra Anne´mizin Hidayet nuruyla, sinelerimizi Nübüvvet nurumuz iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa´nın Nübüvvet nuruyla, yürek- lerimizi İnayet nurumuz Hz. İmam-ı Hasan´ı Müctaba´nın İnayet nuruyla, bağırlarımızı Rahmet nurumuz Şah İmam-ı Hüseyin´i Deşti Kerbala´nın Rahmet nuruyla, canlarımızı İmamet nurumuz Hz. 12 İmam´ların İmamet nuruyla, ruhlarımızı Senin ve Senin Ehlibeyt- inin, 12 İmam´ların, 14 Masumu Paklar´ın, 17 Kemer Bestler´in, 40´ların, Kerbela Şehit´leri- mizin, Kerbela esirlermizin, Kerbela´da esir düşüp İstanbul´da şehit olan, İmam-ı Hüseyin- in her iki yavrusunun nurlarıyla nurlandırmayı nasip eyle ya Rabbi ve bu nurlarınla bütün varlığımızı donat.

 

Ya Rabbi kalplerimizden Ehlibeyt´in sevgisini, gönüllerimizden Ehlibeyt´in aşkı muhabbe- tini, yüreklerimizden Ehlibeyt´in acılarını, bağırlarımızdan Ehlibeyt´in ve Kerbela şehitlerimi- zin Hz. İmam Hüseyin´in sızılarını, gözlerimizden Ehlibeyt´in nurunu ve ilmini, keselerimiz- den Ehlibeyt´in lokmalarını ve bereketini, başımızdan Ehlibeyt´in Hüccetini, üzereimizden Ehlibeyt´in rahmetini, yuvalarımızdan Ehlibeyt´in nurunu ve ışığını, çocuklarımızın üzerin- den Ehlibeyt´in terbiyesini, bizlerden sonsuza kadar Ehlibeyt´e hizmet etmeyi esirgeme ve eksik eyleme.

 

İlahi Ya Rabbi, iki cihanda da yüzlerimizi ak gönüllerimizi pak eyle, ruzi mahşer günü ulu divanını kurduğun zaman, hesab günü olsun, kabir hesabında olsun, amel defterlerimizin her yaprağın da, her satırın da Hz. Ehlibeyt´in aşkına Sen´den şu yardımı bekleriz;

Ey meleklerim bu kulumun amel defterine baktınız, yalan dünyadayken benim yolumda ve Kudret nurum Eylibeyt´ime hizmet etmişlerdi ve benim ile Hz. Ehlibeyt´imin acılarını bölüş- müşlerdi. Bunlar Benim sadakatlı kullarımdır. Nübüvvet nurum Hz. Muhammed Mustafa- ma sadakatlı ümmetlerdir. Velayet nurum Hz. Şah-ı Merdan Emirülmü´minin İmam-ı Aliyel Mürtaza´ma sadakatli taliplerdir. Hz. Hidayet nurum Fatıma-tı Zehra´ma sadakatlı yol evlatlarıdır. Hz. İnayet nurum İmam-ı Hasan Mücdeba´ya sadakatli muhiplerdir. 12 İmam´larıma sadakatlı yar ve Benim Kudret nurumu, Nübüvvet nurumu, Velayet nurumu, Hidayet nurumu, İnayet nurumu, İmamet nurumu ve Rahmet nurumu bağrında taşıyan, Kerbela şehitlerime ve şehitler serdarı olan ve bu yolun temeline Benim aşkıma 73 ulu şehitler veren İmam-ı Hüseyin´ime sadakatlı dostturlar. Onlar hem Hüseyin´imin, hem Ehlibeyt´imin hem de Benim dostlarımdır. O canları Hz. Ehlibeyt´imin divanı derğahına götürün onlar Benim divanım da bundan sonra da bizlere hizmet edeceklerdir´.  Ya Rabb, Sen´den iki cihan da bu mübarek sözleri söylemeni ve bu yardımı bekliyoruz, Sen´den bunu aşkı niyaz ediyoruz. Bizleri Hz. Ehlibeyt´inin ve diğer Peygamber´lerimizin huzurunda mahçup edip utandırma, bizlerden dolayı da Hz. Ehlibeyt´ini senin huzurunda, ulu divan derğahın da mahçup edip utandırma. Ölümün de, yaşamın da Sen´in için, Sen´in yolunda bizim hakkımızda neyi hayırlı görüyorsan onu bizlere nasip eyle.

 

Allah´ım Hz. Ehlibeyt aşkına, af eyle günahlarımızı afı mafiret eyle. Ölenlerimize sozsuz rahmet, duranlarımıza sağlık selamet, hastalarımıza acil şifalar, dertlilerimize acil derman, borçlu olanlara kolaylık, sıkıntısı olanlara serbestlik, darda olanlara yardım eyle. Hasret çeken kullarını hasretlerine, sevenleri sevdiklerine kavuştur. Bizleri de Sana ve Senin nurun olan Ehlibeyt´ine ve Kerbala şehilerimize kavuştur.

Bizleri arsızlardan, nursuzlardan, ikrarsızlardan, imansızlardan, pirsizlerden, mürşütsüzler- den, el yezidlerden, bel yezidlerinden, yol yezidlerinden, dağların hışmından, beylerin zu- lümlerinden, şeytanların şerlerinden, iblislerin vesveselerinden, yaramaz erkek ve yaramaz kadınların şerlerinden, cehennem azabından, kabir karanlığından, kabir azabından, kıya- met tufanlarından, kıyamet afetlerinden, görünür görünmez kazalardan, belalardan, günah- lardan, böhtanlardan, haramlardan, zinalardan, ve cemiy cümle kötülük, kemliklerden, yalan dolan ve iftiralardan, nefsi amaransı şerrinden, dünya damahından uzak eyle.

 

Bizleri yalancılardan, dolandırıcılardan, kovlardan, kıybetlerden Sen esirge. Yurdumuza, yuvamıza, evimize, barkımıza, köyümüze, kentimize, vatanımıza, milletimize, ulusumuza, devletimize ve bütün dünyamıza barışı huzuru mutluluğu nasip eyle. Hastanelerde hapis- hanelerde, mağara diplerinde, dağ başlarında, gecekondu kuytularında, işkence altlarında, zindan köşelerinde suçsuz yere iftira sonucu bu bataklıklara düşüp çile çeken yardıma muhtaç, yardıma layık, senden yardım isteyen tüm can kardeşlerimize sen yardım eyle.

 

Yetimlere ve yoksullara, aç ve sefillere, fakirlere ve fukaralara, bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılmış ve bir dilim ekmek bulabilmek için evlatlarının, bakıma muhtaç olanlarının karınlarnı doyura bilmek için bedenlerini, ruhlarını, iffet ve namuslarını feda etmek zorunda bırakılan tüm anne, baba, bacı, kardeşlerimize ve bu durumlarda olanlara ve bu duruma düşürülenlere dünyamızın neresinde olursa olsun bütün insanlarımıza sen yardım eyle.

Allah´ım, zalimlerin ellerin de bataklıklara düşmüş ve düşürülmüş olan o insanların kurtul- maları için yardım eyle, onlara kurtuluş kapılarını aç, kurtuluşa ermeleri için sen onlara bol bol rızık ver, onları selamete erdir.

 

Ruzi mahşer günü bizleri Ehlibeyt´in huzurunda divanı derğahında mahçup edip utandır- ma, bizlerden dolayı da Hz. Ehlibeyt´i senin ve diğer Peygamber´lerimizin huzurunda mahçup edip utandırma. Ölümün de yaşamın da kazancın da, kısmetin de hakkımızda ne hayırlı ise bizlere onu nasip eyle. Hz. İmam-ı Hüseyin´in kutsal şu sözü bizim için her zaman ve her yerde  geçerlidir. ´Şerefsizin önünde boyun eğip, zillet içinde yaşamak- tansa; şerefli ölmeyi tercih ederim´ bize bu sözü asla unutturma. Bizlere taşıyamayaca- ğımız yükler yükleme ve sevdiklerimiz ile bizi sınav etme ya Rabb´i. Almış olduğumuz sınav sahasın da başarıya ulaşabilmemiz için bize yardım eyle. Şu son zamanlarını yaşadığımız dünya üzerinde bizlere Ehlibeyt´ine hizmet edebilmemiz için karınca kararınca yapabileceğimiz hizmetler nasip eyle. Bizleri Sen´in hak ve hakikat yolundan asla ayırma. Ya Rabb verdiğin bu Ehlibeyt aşkı için sana sonsuz şükürler ve hamdu senalar olsun ve Hz. Ehlibeyt´ine sonsuz salat ve selamlar olsun.  Allah eyvallah dil bizden nefes pirden ola, gerçeğe Hü müminine Ya Ali. Allah Allah.

Frage3

4: Cem Duası

Destur pir Bism-i Şah, Allah Alla ! La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar destur senden ya şahı merdan ulu Hünkar...

Bism-i Şah, Allah Allah Yüce Allah! Hata ve kusurlarımızı;

Muhammed Mustafa hakkı için, bağışla.
Ali’yyel Murtaza hakkı için, bağışla.
Hatice-tül Kübra hakkı için, bağışla.
Fatıma-tül Zöhre hakkı için, bağışla.
Hasan-ı Mücdeba hakkı için, bağışla.
Hüseyin-i Kerbela hakkı için, bağışla.
Zeynel Ali Aba hakkı için, bağışla.
Muhammed Bakır hakkı için, bağışla.
Imam Cafer-i Sadık hakkı için, bağışla.
Musa-i Kazım hakkı için, bağışla.
Imam Rıza hakkı için, bağışla.
Muhammed Taki hakkı için, bağışla.
Ali’yyel Naki hakkı için, bağışla.
Hasan-ül Askeri hakkı için, bağışla.
Mehti sahibi zaman hakkı için, bağışla.
Pir Hünkar hakkı için, bağışla.
Erenler, Evliyalar hakkı için, bağışla.
Ulu Allah’ım!

Hz.Muhammed’e, Şahı Merdan Ali’ye, ve Ehlibeyt’ine rahmet, dua ile esenlikler eyle.
Hakk Muhammed Ali aşkına ibadet, dua eden ve çerağ uyandıran cümle canların dilde dilekleri, gönülde muradları kabul ola.
Dil bizden kabulü Canab-ı Hakk’tan ola. Allah Allah.

 

Bism-i Şah,Allah Allah! Cümle alemi yaratan nuru mutlak Ya Allah,Ya Allah, Ya Allah...

Bi Nuri Nübüvvet Ya Muhammed, Ya Muhammed, Ya Muhammed

Nuri Velayet Ya Ali, ya Ali ya Ali

Hz. Hatice ve Fatıma analarımız, Hasan, Hüseyin, Zeynel, Bakır, Cafer, Musa, Rıza, Taki, Naki, Askeri, Mehdi cümle imameyn ve Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli hürmetine yaptığımız ibadetler okuduğumuz gülbanklar semahlar ve cümle hizmetler huzuru baride kabul ola. Allah bütün kusur ve günahlarımızı bağışlaya. Doğru yoldan ayırmaya Şeytan şerrinden münafık mekrinden koruya. Kötülere eş etmeye. Eşimize dostumuza komşumuza çocuklarımıza yeryüzündeki cümle müminlerle beraber hayırlı işler hayırlı ameller hayırlı düşünceler nasib ve müyesser eyleye.

Didarı Aliden ve meşrebi Hüseyin den mahrum etmeye. Bilerek bilmeyerek yaptığımız günahlara geri döndürmeye. Semah yapan bacı ve kardeş miraçlama söyleyen Zakir ler hizmetlerinin pirinden şefaat bulalar. Dil bizden, nefes Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş veliden ola gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali...
“ Bism-i Şah, Allah Allah. Gönlü yerde, özü dar'da, Yüzü yerde, Muhammed-Ali'nin tevella, teberrasına inanarak, hizmet için bu irfan meydanına gelen canların, yerleri, gökleri var eden yüce Allah, dilden dileklerini, gönülden muratlarını versin. Dileklerinizi Hakk-Muhammed-Ali versin. Emekleriniz boşa gitmesin. Erenlerin aydın yüzlerine aşk olsun. Onsekizbin âlemle birlikte, cümle mümin kardeşlarimizi Hakk-Muhammed-Ali yolundan mahrum eylemesin. Görünür, görünmez kazadan beladan korusun. Hizmetini gördüğünüz pirlerin himmetleri üzerinizde olsun. Bozatlı Hızır cümlenizin yardımcısı olsun, saklasın, beklesin. Sizler bu toplumun ibadetini hizmetini ediyorsunuz; Hakk-Muhammed-Ali de sizlere yardımcı olsun. Bu cemde, bu erkânda, Ehlibeyt'in katarından didarından ayırmasın. Geldiğiniz yerden, durduğunuz dar'dan iyilikler göresiniz. Dil bizden, himmet Hakk'tan, yardım pirden ola. Gerçeğe Hüü, Mümine ya Ali.
<3 Bism-i Şah,Allah Allah! Hak Muhammed Ali´nin didarından Imam Hüseyin´in darından on iki imam´ın katarından ayırmaya, on dört masumu pak, on yedi kemeri best ve kırklar sefaatcınız ola, emeğiniz zaya gitmeye, her iki cihanda yüzünüz ak imanınız pak ola,
Ömrünüz bereketli, yuvanız meseretli ola, dil bizden nefes hakta sayıla,Allah Allah eyvallah

Frage 4

Esirgeyen, Bağışlayan Tanrı’nın Adıyla…

Tanrı, göklerin ve yerin ışığıdır. Onun ışığının örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer. Kandil, bir sırça içindedir. O sırça, inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık saçar. O,ışık üzere ışıktır. Tanrı dilediği kimseyi ışığına iletir. Tanrı, insanlara işte böyle örnekler verir. Tanrı her şeyi bilmektedir.

Bu çerağ, içinde Tanrı’nın, adının anılmasına ve onun yüceltilmesine izin verdiği evlerdedir. Orada, inananlar akşamdan sabaha değin onu yüceltirler.

Aydınlığın çerağı,
Dervişlerin durağı,
İmanın dayanağı ,
Bitmez pirler çağı,
Horasanlı pir ocağı,

Açılsın meydanımız,
Başlasın seyranımız,
Hakkı zikreylesin
Canımız, cananımız,

Abdalların yasası,
Erenlerin nefesi,
Salavat verenin,
Nur olsun sesi…

(Ey Allah’ım yüce peygamberimiz Hz.Muhammed’e, ehlibeytine ve onun soyundan gelenlere saygı ve selam olsun…)

Esirgeyen, Bağışlayan Tanrı’nın Adıyla…

Yoktur Ali’den güçlü yiğit ve bulunmaz zülfikar’dan keskin kılıç…
Eğriyi doğrultan düzgün kılıç!

Yüce Tanrı’nın kutlu ışığı aşkına… ya Allah, ya Allah, ya Allah
Şanlı elçinin aydınlığı aşkına… ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Kutlu velayetin arıtıcı nuru aşkına… ya Ali ya Ali ya Ali

Bir çerağ uyandırdık ulu Tanrı’nın aşkına,
İki cihanın efendisi Muhammad Mustafa’nın aşkına,
Kevser sakisi Aliyyül Mürteza’nın aşkına,
Hazreti Hatice ve Hazreti Fatıma’nın aşkına,

Hazreti imam Hasan ve Kerbela şehidi imam Hüseyin aşkına,
İmam Muhammed Bakır ve imam Cafer-i Sadık aşkına,
İmam Musa-i Kazım ve imam Ali Rıza’nın aşkına,
İmam Muhammed Taki ve imam Ali Naki ‘nin aşkına ,
İmam Hasan’ül askeri ve imam Muhammed Mehdi’nin aşkına,
Pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin aşkına,
Ulu önderimiz, Şah İsmail Hatayi’nin aşkına,
Ulusal kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aşkına,
Sonsuza dek yanan yakılan aşıkların aşkına,
Allah, eyvallah, hü…

 

ÇERAĞ SÖNDÜRÜLÜRKEN OKUNACAK DUA
 

Esirgeyen, Bağışlayan Tanrı’nın Adıyla…

Yoktur Ali’den güçlü yiğit ve bulunmaz zülfikar’dan keskin kılıç…
Eğriyi doğrultan düzgün kılıç!

Yüce Tanrı’nın kutlu ışığı aşkına… ya Allah, ya Allah, ya Allah
Şanlı elçinin aydınlığı aşkına… ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Kutlu velayetin arıtıcı nuru aşkına… ya Ali ya Ali ya Ali

5: Türkçe Çerağ Duası

Frage5
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page