top of page

´Benim düşmanım ile dost olan, Benim dostum değildir´ (Hz. Ali) Kudret nuru Hazret´i Ali´nin kerametlerini anlatmak denizden bardakla su taşımaya benzer. Ali pirdir, Ali rehberdir, mürşittir, Ali yol göstericidir, Ali şehitlerin öncüsüdür, Ali enbiyaların yolunu irşat edendir. Ali yerlerin, göklerin, tüm erenlerin, enbiyaların ve gaip erenlerin sultanıdır. Ali´nin terazisi yanlış tartmaz, öyle olmasaydı Cenab-ı Allah-u Teala mizam terazisini ruzi mahşer günü Ali´nin eline vermezdi. Ali Hakk ile, Hakk´ta Ali ile dir. Hazret´i Ali´nin ilmini, kerametini, yiğitliğini, cömertliğini, veliliğini, şahlar Şah-ı olduğunu ve değerini yine ancak kalbinde kin, kibir, kov, kıybet bulunmayan, eline, beline ve diline sahip, sadık, temiz kalpli, imanı bütün, İslamiyet´i tüm benliğiyle kabullenmiş, İslamiyet´in kurallarını yerine getiren mümin kişiler bilir. Ali´yi anmak en büyük ibadettir.

KİTABIM ERKANIM YOLUMSUN ALİ´M

Kalu´da Belu´da iki cihanda

Kitabım Kur´an´ım dinimsin Ali´m

Arşta kürste Levhi ahdi zamanda

Sıratın müstağım yolumsun Ali´m.

 

Kur´an da, İncil´de, Tevrat, Zebur´da

Sırrı hakikatta hem ana sırda

Arş´ta kürste Levhi Kalu Belu´da

Kimselere vermem benimsin Ali´m.

 

Kabemsin, kıblemsin bütün her Cem´de Mağrupta maşrıkta Kırklar´la demde Hakk´tan emanet aldığım bedende

Nefesim ruhumsun canımsın Ali´m

 

Ali Sefa´m der ki ben sensiz niydem Kerbela´da doldu kan yaşla didem

Gece gündüz Hakk´ı daim zikreden

Ağzımın içinde dilimsin Ali´m.

Ey Velayet mülkünün sahibi Şah-ı Merdan, Sen kutbul aleminin hükümdarısın. Emirülmü´minin İmam-ı Şah-ı Merdan Aliyel Mürteza´mıssın. Sana önce sonsuz salat ve selamlar olsun. Cenabı Allah-u Teala seni kendi Kudret nurundan yarattı. Velayet nurunun hükümdarlığını sana verdi. Kalu´nun Belu´nun, Sıtretül Müntaha´nın hükmü senin elindedir. Sen Bismillahın ´B´ nin altındaki Cenabı Allah-u Teala´nın Kudret nurunun velayet noktasısın. Sen Cenabı yüce Allah´ın müminler üzerindeki hüccetisin. Sen Kur´an-ı Natık´sın, sen Ebul Turab´sın (toprağın atasısın). Senin divanı derğahına kapına geldik, eşiğine yüzler sürdüyoruz, bizleri kapında bir talibin olarak kabul eyle. Senden arzumuz, niyazımız budur (Allah Allah).

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page