top of page

Perişan Halimi Gör Hacı Bektaş

 

Özümü birleyip geldim kapına

Perişan halimi gör Hacı Bektaş

Yetmiş üç yerimde yetmiş üç yare

Gel bu yarelerim sar Hacı Bektaş

 

Eğerle Düldül´ü Zülfikar kuşan

Doksan günlük yolu kuşluğa aşan

Bırakma bizleri halim perişan

Ben de geliyorum dur Hacı Bektaş

 

Yüzdüler derimi hep diri diri

Kerbela uğruna vermişem seri

Dönüğü Yezid´i bütün kafiri

Çekip Zülfikar´ı kır Hacı Bektaş

 

Temah etmem bu dünyanın puluna

Altınına servetine malına

Başım koydum Kerbela´nın yoluna

İşte canım işte ser Hacı Bektaş

 

Çağırdım ismini bütün her demde

İçim kan ağlıyor gözlerim nemde

Sana öyle bir taht kurdum ki sinemde

Gelde mekanını kur Hacı Bektaş

 

Nurundan yarattı seni ol Allah

Buna şüphem yoktur hem vallah billah

Ali´msin Veli´msin hemi Beytullah

Evvelsin ahırsın nur Hacı Bektaş

 

Ünüm gelsin sana herdem çağrımda

Erenler ceminde kırklar darında

Kerbela´dan beri yanar bağrımda

Sanki bir ateşle kor Hacı Bektaş

 

Aşığın maşuğun sesin duyansın

Kaldır nikabını gözler uyansın

Gerçek aşıklara elan ayansın

Münkür münafığa sır Hacı Bektaş

 

Gönlüm gülmez Kerbela´nın yasından

Seni duydum peygamberler hasından

Selman´ı Faris´in engür tasından

Bizede doldurup ver Hacı Bektaş

 

Ali Sefa´m der ki ol yüce Şah´tan

İndirmem ol Şah-ı kalbimden tahttan

Seni nasıl sevdiğimi Allah´tan

İstersen öğrenip sor Hacı Bektaş.

Ali Sefa Dede

Dervişlik hırkada tacda değildir

Hararet serdedir saçta değildir

Her ne arar isen kendinde ara

Kudüs’te Mekke’de, Hacda değildir

 

Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma

Gerçek erenlerin sözünden çıkma

Eğer insan isen ölmezsin korkma

Aşığı kurt yemez uçta değildir.

Kalk gidelim kara höyük sultanı

 

Senin ile Kerbela çöllerine,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

Su verelim kavrulan dillerine,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Yezitler´den intikamlar almaya,

Masumlara bir yudum su bulmaya,

Muhammed´in gözyaşı silmeye,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Ne yatarsın yerin ılgıt serindir,

Hüseyin´imin yareleri derindir,

Yollar uzak ama Mevla kerimdir,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Gazilerin yaresini saralım,

Şehitlerin hal hatırın soralım,

 Susuzlara su getirip verelim,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Ali misin Veli misin sırdadır,

Ehlibeyt´in ah çekiyor zordadır,

Muhammed´in yadigarı dardadır,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Kalp coşarsa yaş ile dolar dide,

Set heziren lanet olsun Yezid´e,

Erelim menzile hep gide gide,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Fatıma-tül Zehra yoluyor saçın,

Muhammed yastadır örtünmez tacın,

Ali Mürtaza´nın hatırı için,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Hakk´ı seven Hakk´a gider mest olur,

Kimi mazlum düşer kimi üst olur,

Dost odur ki kara günde dost olur,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Hüseyin´imin yardımına koşalım,

Yalın ayak yüce dağlar aşalım,

Gerekirse bizde şehit düşelim,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Ali ile Fatıma yavrusun arar,

Gelmiş geçmiş ömrün eylemiş zarar,

Gidersek Muhammed bizlerden sorar,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Şehit gitti bizden yetmiş üç kişi,

Kiminin servesi kiminin eşi,

Kırk şehirde beyaz güvercin kuşu,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Hacı Bektaş derler senin adına,

Zülfikar´la Düldül´ü gel yadına,

 Yetişelim Ehlibeyt´in imdadına,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Üçler, beşler, kırklar yediler gün,

Ondört masumu pak başında tacın,

Oniki imamın hatırı için,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

 

Meyil verdim Muhammed Mustafa´ya,

İkrar verdim Aliyül Mürtaza´ya,

Yeter naz yaptığın Ali Sefa´ya,

Kalk gidelim kara höyük sultanı.

Ali Sefa Dede

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page